Polecane Cerkwie

Obraz: 2018-05/peter-und-paul-kirche-1873-erbaut-jurowce.jpg

Cerkiew św. Jerzego w Jurowcach

Cerkiew św. Jerzego w Jurowcach  – dawna greckokatolicka cerkiew parafialna, znajdująca się w Jurowcach, w gminie Sanok. Od 1946 roku cerkiew służy jako parafialny kościół rzymskokatolicki …

Czytaj dalej
Obraz: 2018-05/240px-cho-owice-cerkiew1.jpg

Cerkiew Cudu św. Michała Archanioła w Chołowicach

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Chołowicach  – greckokatolicka, filialna cerkiew, zbudowana w 1897, obecnie Kościół Pojednania pw. Ducha Świętego. Budowla murowana, trójdzielna, z dużą …

Czytaj dalej
Obraz: 2018-05/cerkiew-greckokatolicka-pw.-w.-kosmy-i-damiana-w-bartnem.png

Cerkiew Greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana w Bartnem

Wieś Bartne założona na prawie wołoskim w XVI wieku może poszczycić się dwiema cerkwiami. Jedna z nich - greckokatolicka - stoi na wzniesieniu po lewej stronie drogi. Wzniesiona została w 1842 roku. …

Czytaj dalej

Ostatnie Miejscowości

Wieś Jawornik Ruski

Jawornik Ruski (w latach 1977–1981 Jaworowice) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza. Leży na Pogórzu Przemyskim.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa przemyskiego.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/240px-jawornik-r.-panorama.jpg

Miasto Jarosław

Jarosław – miasto w Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jarosławskiego, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto na styku wschodniej Małopolski i Rusi Halickiej.

Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1375 roku położone było w XVI wieku w województwie ruskim. Jarosław uzyskał prawo składu w 1443 roku.

Według austriackiego spisu ludności z 1900 w 1640 budynkach w Jarosławiu na obszarze 2617 hektarów mieszkało 22660 osoby, z czego 12228 (54%) było katolikami, 5703 (25,2%) wyznawcami judaizmu, 4457 (19,7%) grekokatolikami, a 270 (1,2%) innej religii lub wyznania, 19269 (85%) było polsko-, 1448 (6,4%) ukraińsko-, 893 (3,9%) niemiecko-, a 208 (0,9%) innojęzycznymi.

Od 23 grudnia 1920 r. do 18 sierpnia 1945 r. znajdowało się na terenie województwa lwowskiego. Od 1945 do 1974 wchodziło w skład województwa rzeszowskiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/222px-jaroslaw-rynek-ratusz-2.jpg

Wieś Jałowe

Jałowe – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/1527149545_240px-ja-owe-cerkiew-w.-miko-aja-hb2-.jpg