Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach

 Drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Babicach.

Zbudowana na miejscu starszej, drewnianej cerkwi w roku 1839 lub 1840, odnowiona w latach 1889-1890. Od roku 1947 opuszczona, popada w ruinę.

Cerkiew należała do greckokatolickiej parafii w Skopowie.

Babicka cerkiew jest świątynią orientowaną o budowie pozornie jednoprzestrzennej. Od wschodu zamknięta trójbocznie. Dach jednokalenicowy pokryty blachą. Nad częścią nawową wysoka wieżyczka. We wnętrzu płaski, obniżony po bokach i wsparty na słupach strop. Polichromia ornamentalna i architektoniczna w bardzo złym stanie. W zachodniej części wsparty na słupach chór muzyczny. Pomiędzy nawą a prezbiterium pozbawiony ikon ikonostas. Przy cerkwi dobrze zachowana wolnostojąca dzwonnica o konstrukcji szkieletowej

Powiązane